Projecten

Aardgasvrij

Participatiestrategie Amsterdam Aardgasvrij. Amsterdam moet in 2040 aardgasvrij zijn. De betrokkenheid van de bewoners in de buurten en koplopers uit de hele stad zijn daarbij hard nodig.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam


Participatieve democratie

Plan van aanpak voor het werken met nieuwe vormen van particpatieve democratie.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost


In Oost

Gebiedsgericht werken in Amsterdam Oost betekent luisteren naar bewoners, ontmoeten in de buurt en ruimte voor initiatief. Als communicatieadviseur voor het gebied Oud-Oost ondersteunde ik tientallen projecten met strategisch communicatie- en participatieadvies, inzet van middelen en storytelling.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Communicatiebureau


Vrienden

Met het vriendenprogramma Mijn Stoel krijgen deelnemers het recht eerder kaarten te kopen en worden ze uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten.

Opdrachtgever: De Kleine Komedie


Crowdfunding

Crowdfundingsactie 'Help Hijsen' van De Kleine Komedie op Voordekunst.nl. Ruim 1100 donateurs droegen samen meer dan € 80.000 bij aan de vernieuwing van de trekkenwand. Volgens het Parool een van de 10 best geslaagde crowdfundings-campagnes van 2015.

Opdrachtgever: De Kleine Komedie


World=U

Projectleiding en communicatieadvies voor deze jongerenbeweging over duurzaamheidsissues. World=U was een initiatief van Rabobank, Nederland in Dialoog en Wereld Natuur Fonds en is in 2016 overgedragen aan NJR.

Opdrachtgever: Stichting World=U


Wijkaanpak

Adviseur bewonersparticipatie en communicatie voor de Amsterdamse wijkaanpak. Met als resultaat tientallen dialooggesprekken in de krachtwijken, participatiemakelaars bij de gemeente en honderden bewonersinitiatieven en coproducties.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam


Van der Pek

Straatgesprekken, thema-dialogen, bewonersavonden en een fototentoonstelling in de Van der Pekbuurt in Amsterdam, waar Ymere, stadsdeel Noord, de huurdersvereniging en bureau monumenten & archeologie in coproductie de transformatie van de wijk vormgeven.

Opdrachtgever: Ymere


Open planproces

Ontwerp en procesbegeleiding open planproces Tugelawegblokken. Meer dan 100 meedenkende bewoners van de Tugelaweg in de Amsterdamse Transvaalbuurt maakten een plan voor de Tugelawegblokken en omgeving.

Opdrachtgever: Ymere


Bosplan

Begeleiding stakeholderdialogen over het Amsterdamse Bos, met als resultaat een meerjarenvisie en beleidsplan.

Opdrachtgever: Amsterdamse Bos