Projecten

In Oost

Gebiedsgericht werken in Amsterdam Oost betekent luisteren naar bewoners, ontmoeten in de buurt en ruimte voor initiatief. Als communicatieadviseur voor het gebied Oud-Oost ondersteunde ik tientallen projecten met strategisch communicatie- en participatieadvies, inzet van middelen en storytelling.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Communicatiebureau


Crowdfunding

Crowdfundingsactie 'Help Hijsen' van De Kleine Komedie op Voordekunst.nl. Ruim 1100 donateurs droegen samen meer dan € 80.000 bij aan de vernieuwing van de trekkenwand. Volgens het Parool een van de 10 best geslaagde crowdfundings-campagnes van 2015.

Opdrachtgever: De Kleine Komedie


Digitaal

Steeds meer zaken worden via het internet geregeld, waardoor kwetsbare groepen zoals ouderen en laaggeletterden niet altijd mee kunnen komen. Meet the Crowd organiseerde in 2015 De Dialoog van Zoetermeer over de vraag hoe een inclusieve digitale samenleving en een gericht aanbod voor kwetsbare doelgroepen er uit ziet.  

Opdrachtgever: Openbare Bibliotheek Zoetermeer i.s.m. Rabobank en Gemeente Zoetermeer.


Vrienden

Met het vriendenprogramma Mijn Stoel krijgen deelnemers het recht eerder kaarten te kopen en worden ze uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten.

Opdrachtgever: De Kleine Komedie


Van der Pek

Straatgesprekken, thema-dialogen, bewonersavonden en een fototentoonstelling in de Van der Pekbuurt in Amsterdam, waar Ymere, stadsdeel Noord, de huurdersvereniging en bureau monumenten & archeologie in coproductie de transformatie van de wijk vormgeven. 

Opdrachtgever: Ymere


Wijkaanpak

Adviseur bewonersparticipatie en communicatie voor de Amsterdamse wijkaanpak. Met als resultaat tientallen dialooggesprekken in de krachtwijken, participatiemakelaars bij de gemeente en honderden bewonersinitiatieven en coproducties.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam


Bosplan

Begeleiding stakeholderdialogen over het Amsterdamse Bos, met als resultaat een meerjarenvisie en beleidsplan. 

Opdrachtgever: Amsterdamse Bos


World=U

Projectleiding en communicatieadvies voor deze jongerenbeweging over duurzaamheidsissues. World=U was een initiatief van Rabobank, Nederland in Dialoog en Wereld Natuur Fonds en is in 2016 overgedragen aan NJR. 

Opdrachtgever: Stichting World=U


Open planproces

Ontwerp en procesbegeleiding open planproces Tugelawegblokken. Meer dan 100 meedenkende bewoners van de Tugelaweg in de Amsterdamse Transvaalbuurt maakten een plan voor de Tugelawegblokken en omgeving.

Opdrachtgever: Ymere