Participatie

Meet the Crowd ontwerpt, organiseert en begeleidt participatieprocessen. Onze ambitie is eigenaarschap delen, nieuwe vormen van democratie ontdekken en coproductie vormgeven. Samen met je doelgroep of omgeving kom je tot verdieping, ontwikkel je visie en plannen, stimuleer je nieuwe initiatieven.

Aanpak

Meet the Crowd ontwerpt een participatiestrategie die enerzijds past bij de opgave en anderzijds bij de belevingswereld van de mensen waar het om gaat. Wilt u weten welke aanpak echt past bij de doelgroep dan maken we een analyse met behulp van het BSR-model. Eén participatiemethode blijkt dan meestal niet toereikend. Bewoners of belanghebbenden worden op verschillende manieren betrokken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een toekomstvisie in een vroeg stadium, het gericht kunnen kiezen tussen verschillende opties, deelname aan een ontwerpgroep, online participatie (stemmen) deelname aan een creatief of kunstproject of het zelf uitvoeren van een deel van het project.

Meet the Crowd gaat uit van ontmoeting die zingevend is en leidt tot resultaat. Bij het werken met groepen hanteren we creatieve werkvormen. We boren de wijsheid die besloten zit in de groep aan en werken aan de relaties onderling. In onze procesaanpak maken we gebruik van verschillende methodieken en werkvormen, gebaseerd op:

  • waarderend onderzoeken (appreciative inquiriy)
  • deep democracy
  • design thinking
  • verandermanagement

Centraal in de aanpak staan

  1. Verdiepen & Analyseren
  2. Verbeelden & Verkennen  
  3. Ambiëren & Creëren

In dit proces is zowel aandacht voor een persoonlijk onderzoek 'Wat wil ik?' (verdiepen, verbeelden, ambiëren) als voor een zakelijke focus  "Wat is mogelijk en hoe krijgen we dat samen voor elkaar?' (analyseren, verkennen, creëren).