Meet the Crowd is een initiatief van Danielle Driessen en bouwt voort op de manier waarop zij vanuit het bureau Nieuwe Maan werkte aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Nederland in Dialoog en participatie in de wijkaanpak.

Die manier is verbindend en kenmerkt zich door het steeds op zoek zijn naar het in de praktijk brengen van innovatieve vormen van participatie en cocreatie.

Danielle zet daarbij dialoog, creatieve werkvormen en concepten en heldere communicatie in. 

Meet the Crowd werkt samen met freelance gespreksleiders en vormgevers/bureaus. 

Contact