Bart Eysink Smeets - Super Green series #1, 2016

De rol van bewoners in de warmtetransitie

14 februari 2022

Het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie vroeg mij naar actuele inzichten en tips over participatie in de warmtetransitie, en schreef er een artikel over. Over hoe belangrijk gedragswetenschappelijk onderzoek is en waarom je als professional je best moet doen om het 'stille' midden te bereiken.

Naar het artikel op de site van het NIWT.