Met een jarenlange ervaring in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, (stakeholder-) dialoog, bewonersparticipatie, wijkaanpak in stedelijke ontwikkeling en energietransitie adviseert Danielle Driessen op strategisch niveau over de energietransitie. Het strategische en inhoudelijke advies van Meet te Crowd is gekoppeld aan een aanpak in de praktijk, met creatieve vormen voor samenwerking, participatie en communicatie. De dialoog wordt ingezet als gespreksmethodiek die bewustwording en verandering mogelijk maakt.

Voordat Danielle Meet the Crowd startte was zij tien jaar partner van Nieuwe Maan, adviseurs maatschappelijke vernieuwing en werkte ze als zelfstandig adviseur en het sociale en ruimtelijke domein.

Danielle was adviseur voor het programma Aardgasvrij van de Gemeente Amsterdam en het programma Energietransitie van de Gemeente Den Haag. Haar ervaringen deelt ze o.a. als docent in de opleiding 'professional in de warmtetransitie' van het NIWT. Op dit moment levert Danielle een bijdrage aan onderzoek van TNO over complexe besluitvorming in de warmtetransitie. Daarnaast is zij voorzitter van This Art Fair.

Contact