Meet the Crowd is de naam waaronder Danielle Driessen als zelfstandig adviseur werkt. Ze bouwt hiermee voort op de manier waarop zij vanuit het bureau Nieuwe Maan werkte aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Nederland in Dialoog en participatie in de wijkaanpak van de Gemeente Amsterdam.

Die manier is verbindend en kenmerkt zich door een sterke strategie, gekoppeld aan het in praktijk brengen van innovatieve vormen van participatie, dialoog, ontmoeting en cocreatie.

Meet the Crowd heeft een rijke ervaring met participatie in stedelijke ontwikkeling, cultuur en duurzaamheid. Sinds 2017 ligt de focus op de energietransitie.

Op dit moment zet Danielle haar advieskracht in voor het programma Aardgasvrij van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is zij voorzitter van This Art Fair.

Contact