Communicatieadvies

Meet the Crowd adviseert bij stedelijke vernieuwing en projecten in de stad over de inzet van heldere en persoonlijke communicatie. De kernboodschap en communicatiestrategie die we ontwikkelen staat dicht bij de doelgroep. De middelen die we inzetten sluiten aan bij hun beleving.

Waar verschillende partijen samenwerken aan een opgave in de stad maakt Meet the Crowd de verbinding tussen belanghebbenden.