Bart Eysink Smeets - Super Green Series #2, 2016

Strategisch advies

Meet the Crowd geeft strategisch advies en zorgt voor een werkbare concrete aanpak waarin het sociaal-maatschappelijke en het technische spoor van de energietransitie hand in hand gaan. In het proces naar een aardgasvrije en klimaatneutrale buurt is, naast kennis over de techniek, de samenwerking met bewoners in de wijkaanpak onontbeerlijk. We adviseren over het vormgeven van de wijkaanpak, de koppeling met andere transities, werk in de wijk en sociale opgaven en de samenwerking met bewoners. Ook in het stedelijk beleid krijgt de mensgerichte benadering een plek. Omdat elke stad en buurt anders is, is elk adviestraject maatwerk dat samen met de opdrachtgever vorm wordt gegeven.

Wijkaanpak & training

Meet the Crowd coacht en traint medwerkers van gemeenten, corporaties, energiebedrijven en bewonersinitiatieven in het oppakken van hun rol in de wijkaanpak. Op basis van de eigen ervaringen en door inbreng van ervaringen van anderen begeleiden we de dialoog over de samenwerking in de wijk. Het proces, de afspraken en vaardigheden voor een mensgerichte transitie staan centraal in de begeleiding.