Bart Eysink Smeets - Super Green Series #2, 2016

Strategisch advies

Meet the Crowd geeft strategisch advies en zorgt voor een werkbare concrete aanpak waarin het sociaal-maatschappelijke en het technische spoor van de energietransitie hand in hand gaan. In het proces naar een aardgasvrije en klimaatneutrale buurt is samenwerking met bewoners onontbeerlijk.

Meet the Crowd adviseert over het vormgeven van de wijkaanpak, de participatie- en communicatiestrategie, de koppeling met andere opgaven en de samenwerking met bewoners. Omdat elke stad en buurt anders is, is elk adviestraject maatwerk dat samen met de opdrachtgever vorm wordt gegeven. Ook in het stedelijk beleid krijgt de mensgerichte benadering een plek.

Wijkaanpak, training en dialoog

De energietransitie is een veranderopgave, die niet alleen voor burgers nieuw is, maar waarvoor ook in uw organisatie een andere manier van werken nodig is. Meet the Crowd coacht en traint medwerkers van gemeenten, corporaties, energiebedrijven en bewonersinitiatieven in het oppakken van hun rol in de wijkaanpak. Of het nu gaat om een plan voor het aardgasvrij maken van de hele wijk, of het treffen van energiebesparende maatregelen door een groep particuliere eigenaren. We helpen met de praktische stappen om tot resultaat te komen.

Op basis van de eigen ervaringen en door inbreng van ervaringen van anderen begeleiden we de dialoog en zetten we een krachtig team neer dat met de wijkaanpak aan de slag kan. Het proces, de afspraken en vaardigheden voor een mensgerichte transitie staan centraal in de begeleiding. De dialoog wordt ingezet als gespreksmethodiek om bewustwording en verandering te stimuleren.