Waarom Meet the Crowd?

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Alleen door zo snel mogelijk over te stappen op niet-fossiele brandstoffen kunnen we de CO2 uitstoot verminderen. Veel mensen willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor anderen is het nog ver van hun bed en soms zelfs een angstig idee dat er in hun eigen huis en leefomgeving dingen gaan veranderen.


Energietransitie

De verbinding tussen overheid, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, energiecoöperaties en bewoners is essentieel om de energietransitie en het aardgasvrij maken van Nederland te versnellen. Wij maken die verbinding. Zodat we nieuwe praktijken ontwikkelen op buurtniveau, die veel verder gaan dan alleen een technische ingreep, maar waardoor sociale acceptatie van de transitie dichterbij komt.

Onze aanpak

Meet the Crowd werkt samen met bewoners aan de energietransitie. Met communities van onderop die zelf verantwoordelijkheid willen nemen én met de stille middengroepen die de kat uit de boom kijken. Voor wie overstappen op duurzame energie geen vanzelfsprekendheid is, maar een pragmatische keuze om een betaalbaar en comfortabel huis te houden.

Kunst verbindt en kan onze fantasie over de toekomst prikkelen. In dit kunstproject in Münster ervaarde ik een saamhorigheid in de tocht met onbekenden over het water. Later zag ik in dit beeld, waarin het water bijna tot onze knieën reikt, een onheilspellend toekomstbeeld. On water. Ayse Erkmen. Skulptur Projekte 2017.