Waarom Meet the Crowd?


Energietransitie


Strategisch advies

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Alleen door zo snel mogelijk over te stappen op niet-fossiele brandstoffen kunnen we de CO2 uitstoot verminderen.

Veel mensen willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor anderen is het nog ver van hun bed en soms zelfs een angstig idee dat er in hun eigen huis en leefomgeving dingen gaan veranderen.

Een eenzijdige focus op de techniek om de gebouwde omgeving te verduurzamen zorgt niet voor versnelling van de energietransitie. De betrokkenheid van woningeigenaren, VvE-leden en actieve bewoners in een buurt is essentieel. Meet the Crowd advissert over een mensgerichte aanpak van de energietransitie.


De energietransitie en het aardgasvrij maken van buurten kan niet zonder de verbinding tussen bewoners, woningeigenaren, (lokale) overheid, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties en energiecoöperaties .

Wij maken die verbinding. Zodat we nieuwe praktijken ontwikkelen op buurtniveau, die veel verder gaan dan alleen een technische ingreep en waardoor sociale acceptatie van de transitie dichterbij komt.

Meet the Crowd werkt samen met bewoners aan de energietransitie. Met communities van onderop die zelf verantwoordelijkheid willen nemen én met de stille middengroepen die de kat uit de boom kijken. Voor wie overstappen op duurzame energie geen vanzelfsprekendheid is, maar een pragmatische keuze om een betaalbaar en comfortabel huis te houden.

Samen met u bepalen we de strategie voor een wijkgerichte aanpak van de energietransitie. Een aanpak waarin alle spelers, vanuit hun eigen belang, hun rol hebben en spelen. We werken graag voor gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties die de verbinding naar de buurt en bewoners leggen.

On water - Ayse Erkmen

Kunst verbindt en kan onze fantasie over de toekomst prikkelen. In dit kunstproject in Münster ervaarde ik saamhorigheid tijdens de tocht met onbekenden over het water. Later zag ik in dit beeld, waarin het water bijna tot onze knieën reikt, een onheispellend toekomstbeeld.

Skulptur Projekte, 2017