Participatie

Creëer betrokkenheid en benut de wijsheid van de groep.

Een goed gesprek

Gespreksleiding en training in dialoog en ontmoeten.

Waarom Meet the Crowd?

De samenleving wordt steeds meer door mensen zelf vormgegeven. Met communities van onderop en sociale ondernemingen nemen groepen en individuen zelf verantwoordelijkheid en ontwikkelen maatschappelijke en culturele kansen.

Deze nieuwe creatieve en pragmatische idealisten gaan zélf aan de slag. De vraag die Meet the Crowd bezighoudt is: Welke rol spelen de overheid, bedrijven en organisaties, hoe reageren zij op deze tendensen in de samenleving? Hoe maken zij de verbinding en kunnen ze in coproductie met stadmakers en andere initiatiefnemers nieuwe praktijken ontwikkelen die de samenleving verbeteren?

Wat we doen

Voor overheden, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en bedrijven is het in deze tijd van belang om continue in verbinding te staan met hun omgeving. Persoonlijk contact en elkaar ontmoeten is een voorwaarde voor plannen met draagvlak, maatschappelijke vernieuwing én verandering in je eigen organisatie.

Meet the Crowd organiseert zinvolle ontmoetingen en ontzorgt organisaties door te adviseren over een goede participatie- en communicatiestrategie, de rol van procesbgeleider op zich te nemen, op te treden als facilitator en gespreksleider bij bijeenkomsten en medewerkers te trainen en coachen in dialoog.