Waarom Meet the Crowd?


Energietransitie


Voor wie?

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar. Alleen door zo snel mogelijk over te stappen op niet-fossiele brandstoffen kunnen we de CO2 uitstoot verminderen.

Veel mensen willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor anderen is het nog ver van hun bed en soms zelfs een angstig idee dat er in hun eigen huis en leefomgeving dingen gaan veranderen.

Een eenzijdige focus op de techniek om de gebouwde omgeving te verduurzamen zorgt niet voor versnelling van de energietransitie. De betrokkenheid van woningeigenaren, VvE-leden en actieve bewoners in een buurt is essentieel. Meet the Crowd adviseert over een mensgerichte aanpak van de energietransitie.


De energietransitie en het aardgasvrij maken van buurten kan niet zonder de verbinding tussen bewoners, woningeigenaren, (lokale) overheid, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties en energiecoöperaties .

Wij helpen om die verbinding te maken. Zodat we nieuwe praktijken ontwikkelen op buurtniveau, die veel verder gaan dan alleen een technische ingreep en waardoor sociale acceptatie van de transitie dichterbij komt.

Meet the Crowd werkt voor gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties en netwerken die in gesprek met bewoners stappen willen zetten in de energietransitie. Samen met u bepalen we de strategie voor beleid en voor een praktische aanpak. Een aanpak waarin alle spelers, vanuit hun eigen belang, hun rol hebben en spelen.

On water - Ayse Erkmen

Kunst verbindt en kan onze fantasie over de toekomst prikkelen. In dit kunstproject in Münster ervaarde ik saamhorigheid tijdens de tocht met onbekenden over het water. Later zag ik in dit beeld, waarin het water bijna tot onze knieën reikt, een onheispellend toekomstbeeld.

Skulptur Projekte, 2017